1 đêm 19/03/2019 - 20/03/2019
1 Gói 10 người lớn và 4 trẻ em (3 không) cho villa 4PN CHO 8 NGƯỜI

CHI TIẾT

Loại phòng Gói 10 người lớn và 4 trẻ em (3 không) cho villa 4PN
Giá 1 đêm Liên hệ
Số lượng 1 phòng
Thuế và phí / đêm (Đã bao gồm)
TỔNG CỘNG
Liên hệ

Thông Tin Khách HàngCung Cấp Thông Tin Xuất Hóa Đơn

Chính Sách Căn Hộ