1 đêm 19/03/2019 - 20/03/2019
1 1-KO-2 CÓ - KHÔNG Ăn Sáng( 6NL,3 em bé) CHO 6 NGƯỜI

CHI TIẾT

Loại phòng 1-KO-2 CÓ - KHÔNG Ăn Sáng( 6NL,3 em bé)
Giá 1 đêm Liên hệ
Số lượng 1 phòng
Thuế và phí / đêm (Đã bao gồm)
TỔNG CỘNG
Liên hệ

Thông Tin Khách HàngCung Cấp Thông Tin Xuất Hóa Đơn

Chính Sách Căn Hộ