1 đêm 19/03/2019 - 20/03/2019
1 3-KHÔNG ĂN SÁNG ( Không Hồ Bơi, Không Xe Điện - 8 NL, 3 Em bé) CHO 8 NGƯỜI

CHI TIẾT

Loại phòng 3-KHÔNG ĂN SÁNG ( Không Hồ Bơi, Không Xe Điện - 8 NL, 3 Em bé)
Giá 1 đêm Liên hệ
Số lượng 1 phòng
Thuế và phí / đêm (Đã bao gồm)
TỔNG CỘNG
Liên hệ

Thông Tin Khách HàngCung Cấp Thông Tin Xuất Hóa Đơn

Chính Sách Căn Hộ