Khu An Viên, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang.
1 đêm 19/07/2018 - 20/07/2018
1 Nguyên Căn Villa 4 Phòng Ngủ - Viva Villa 2 CHO 10 NGƯỜI

CHI TIẾT

Loại phòng Nguyên Căn Villa 4 Phòng Ngủ - Viva Villa 2
Giá 1 đêm 4.000.000 VNĐ
Số lượng 1 phòng
Thuế và phí / đêm (Đã bao gồm)
TỔNG CỘNG
4.000.000 VNĐ

Thông Tin Khách HàngCung Cấp Thông Tin Xuất Hóa Đơn

Chính Sách Căn Hộ